Strona 1/3Artykuł: Rzut pio­no­wy w gó­rę

Wzór na wysokość podczas rzutu pionowego.

h = v_0 t - {gt^2}/2
gdzie:
h - wysokość (w metrach [m])
g - przyspieszenie ziemskie, wynosi około 9.81 (w metrach na sekundę kwadrat [ m/s^2 ])
t - czas ruchu (w sekundach [s])
v_0 - prędkość początkowa (w metrach na sekundę [m/s])

123