Strona 1/1Artykuł: Za­sa­da za­cho­wa­nia e­ner­gii

Zasada zachowania energii mechanicznej
W każdym punkcie pole zachowawczego suma energii potencjalnej E_p i energii kinetycznej E_k jest stała:
E_m = E_p + E_k = const
gdzie:
E_m - energia mechaniczna (w dżulach [J])
E_p - energia potencjalna (w dżulach [J])
E_p - energia kinetyczna (w dżulach [J])
Oznacza to, że w czasie ruchu ciała jego energia nie zmienia się.