Strona 1/2Artykuł: Pęd i po­pęd

Definicja (Pęd)
Pęd jest równy iloczynowi masy m i prędkości v punktu:
vec{p} = m vec{v}
gdzie:
vec{p} - pęd
m - masa (w kilogramach [kg])
vec{v} - prędkość (w metrach na sekundę[ m/s ])
Pęd jest wielkością wektorową, jego zwrot i kierunek jest zgodny ze zwrotem i kierunkiem prędkości.

W układzie SI nie ma odrębnej jednostki dla pędu. Pęd możemy wyrazić w

{kg m}/s

12