Strona 1/1Artykuł: E­ner­gia po­ten­cjal­na

Definicja (Energia potencjalna)
Energia potencjalna ciała o masie m znajdującego się na wysokości h to praca jaką trzeba wykonać, aby umieścić to ciało na tej wysokości.
Praca jest równa energii potencjalnej.

Energia potencjalna jest równa iloczynowi masy m, przyspieszenia ziemskiego g i wysokości h.

W = E_p = mgh~[J = {kg m^2}/{s^2}]
gdzie:
E_p - energia potencjalna (w dżulach [J])
m - masa (w kilogramach [kg])
g - przyspieszenie ziemskie, wynosi około 9.81 (w metrach na sekundę kwadrat [ m/s^2 ])
h - wysokość (w metrach [m])