Strona 1/1Artykuł: Dru­ga za­sa­da dy­na­mi­ki Newtona

Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona, to ciało to porusza się ruchem zmiennym. Przyspieszenie w tym ruchu jest wprost proporcjonalne do siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

a = {F}/{m}
gdzie:
F - ciężar ciała (w niutonach [N])
m - masa (w kilogramach [kg])
a - przyspieszenie ciała (w metrach na sekundę kwadrat [ m/s^2 ])