Polityka Prywatności

Wstęp

Korzystanie z serwisu FabrykaRozwiazan.pl oznacza akceptację regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności. Administratorem danych osobowych jest serwis FabrykaRozwiazan.pl Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do zmiany zasad w Polityce Prywatności.

Dane osobowe

Korzystając z niektórych usług serwisu użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych. Nie podanie wymaganych danych wiąże się z odmową dostępu do danej usługi. Gromadzone prze serwis FabrykaRozwiazan.pl dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu zgody użytkownika.

Adresy IP

Serwis przechowuje adresy IP użytkowników w celu weryfikacji reklamacji, wykrywania naruszeń bezpieczeństwa oraz gromadzenia danych demograficznych użytkowników.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis FabrykaRozwiazan.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji o działalności serwisu na adres e-mail podany w formularzu.

Odnośniki do innych stron

Na stronie serwisu FabrykaRozwiazan.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron prowadzonych przez inne podmioty i będące ich własnością. Istnienie takiego odnośnika na stronie serwisu FabrykaRozwiazan.pl nie oznacza brania odpowiedzialności za streści docelowych stron, ich dostępność oraz ochronę prywatności na tych stronach.